Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

 

 Bestyrelsen informerer -

03.12-2010

Registrering af afkom efter KNN hingst, som på bedækningstidspunktet ikke har avlsgodkendelse, men senere er færdigkåret.

Med vedtagelse af opdelingen af Knabstrupperforeningen for Danmarks stambog, d. 16.06.2007  er det muligt at få registreret afkom efter en KNN hingst, som på bedæknings tidspunktet ikke har avlsgodkendelse, men senere er blevet færdigkåret i Knabstrupperforeningen for Danmark.

Dette kræver at hingsten tilmeldes hingstelisten for året hvor bedækningen finder sted. Tilmeldingen til hingstelisten kan kun sker for hver enkelte bedækket hoppe, og kun hopper af godkendt afstamning som kan indføres, efter gældende regler, i Knabstrupperforeningen for Danmarks Stambogs Hovedafsnit.

Knabstrupperforeningen for Danmark opkræver et **gebyr for hver godkendt bedækning som tilmeldes hingstelisten det pågældende år. 

Procedure i forenings regi:

  1. Anmodning om optagelse på hingstelisten for det aktuelle år, sker ved henvendelse til foreningens hingstelistefører.
  2. Ansøger modtager skema som udfyldes med de ønskede oplysninger, og returneres til hingstelistefører for videre behandling.
  3. Ansøger modtager opkrævning af **gebyr til foreningen, for behandling af godkendte bedækninger. Behandlingen af ansøgning/er behandles når gebyret er registreret som betalt hos foreningen.
  4. Hingsten tilmeldes hingstelisten det aktuelle år, for bedækning af specifik hoppe.

Andre omkostninger som kan påregnes vedr. registrering:

  1. Hoppeejer opkræves for optagelse på hingstelisten det pågældende år.
  2. Hingsteejer skal indsende bedækningsattest - opkrævning af indberetning ud over bedækningsåret.
  3. DNA-test og afstamningsverificering på afkommet. NB. For at kunne lave en afstamningsverificering kræves en DNA test af hoppen.
  4. Udstedelse af hestepas.

 ** Gebyr - Der opkræves gebyr fra 01.01.2011.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 13.11.2010
 

 

Tilbage til information
 

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk