Knabstrupperforeningen for Danmark's ARKIV
Knabstrupperforeningen for Danmark's ARCHIVE


 

 

 

 

 

 

Faste rubrikker:

Udvalg for Knabstruppere af sportsridetype, klassisk type, pony og miniature

Medlemsmøder - Sjælland


RIDESTÆVNERESULTATER

Rytterforeningen

 

 

Dato for oprettelse:  
2012-04-29

Tilskud til hingste

Fødevareministeriets dyretilskudsordningen skal tilskynde ejere af gamle husdyrracer til at avle og registrere renracede dyr. Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge populationsstørrelserne, fremme udbredelse af racerne til flest mulige avlere og fremme anvendelsen af et forholdsvist stort antal hanlige avlsdyr. Ordningen vil dermed modvirke genetisk drift og indavl

Der ydes tilskud til hingste, som fik registreret afkom i 2011. En hingst kan maksimalt modtage støtte to gange. Afkommet skal opfylde de krav til afstamning, som er aftalt mellem det tidligere Udvalg til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr og de pågældende avlsforeninger, hvilket for Knabstrupper-hingste betyder at: Hingstene skal have fået afkom, som har mindst 12/16 Knabstrupper i 4. slægtled. 

Ansøgningsfristen er mandag den 21. maj 2012. Ansøgninger der modtages efter denne dato behandles ikke.

Spørgsmål til ansøgningsskemaer samt indsendelse af ansøgningsskemaer skal ske til:

NaturErhvervstyrelsen

Center for Jordbrug, Planter

Nyropsgade 30

1780 København V

E-mail: genres@naturerhverv.dk

Tlf.nr. 45 26 38 88 (Helle Palmø)

Der kan findes yderligere information på www.naturerhverv.dk

   

top

Knabstrupperforeningen for Danmark - Arkivside med gammelt materiale som ikke er overført til den nye side, Knab.dk